Klachtenregeling

Heb je een klacht over een van ons?  Wij stellen het zeer op prijs dat je het bespreekbaar maakt. Wellicht is het probleem op te lossen door het te delen met een van ons. Mochten we er samen niet uitkomen, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).

De klachtencommissie:

  • doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • behandelt je klacht onafhankelijk
  • hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • heeft geheimhoudingsplicht
  • doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA  Utrecht
073 – 689 18 90
evanmackelenbergh@knov.nl

Verloskundige praktijk Hendrik Ido Ambacht

Paste your AdWords Remarketing code here