Klachtenregeling

Heb je een klacht over een van ons?  Wij stellen het zeer op prijs dat je het bespreekbaar maakt. Wellicht is het probleem op te lossen door het te delen met een van ons.

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is het een wettelijke verplichting voor iedere zorgaanbieder een regeling te treffen voor de behandeling van klachten. Wil je hulp bij het indienen van een klacht, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via 088-0245123, of stuur een mail naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Verloskundige praktijk Hendrik Ido Ambacht

Paste your AdWords Remarketing code here